4 thoughts on “Mẫu bctc theo tt133 doanh nghiep vừa và nhỏ có phải mẫu đầu …”

  1. Thường thì chọn mẫu B01a. vì nó thông dụng nhất. Còn chọn B01a hay B01B thì xét theo tính thanh khoản giảm dần ( có nghĩa là khả năng quy đổi hiện vật ra tiền nhanh hay chậm). Nói chung chung là vậy. Rất khó hiểu và mang tính ước lượng “tự xử”. vậy nên B01a cho thông dụng và an toàn nhất.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *