Hồ sơ khai thuế GTGT ( Hướng dẫn kê khai thuế GTGT - phần II)

Hồ sơ khai thuế GTGT ( Hướng dẫn kê khai thuế GTGT – phần II)

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT
Phần 2: Hồ sơ khai thuế GTGT
Phần này sẽ hướng dẫn các bạn cách:
– Lập hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
– Lập hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư
– Lập hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng và trên doanh thu.
Click vào bài viết để xem chi tiết nha!

Hồ sơ khai thuế GTGT ( Hướng dẫn kê khai thuế GTGT – phần II)

Hồ sơ khai thuế GTGT (Hướng dẫn kê khai thuế GTGT – phần II). Phần này sẽ hướng dẫn các bạn lập hồ sơ khai thuế GTGT nhé. Bao gồm các loại hồ sơ như hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý áp dụng phương pháp khấu trừ thuế;

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *