cong-viec-thuc-tap-ke-toan

Công việc thực tập sinh kế toán

cong-viec-thuc-tap-ke-toan

Công việc thực tập sinh kế toán ở mỗi công ty sẽ khác nhau tùy vào công ty bạn ứng tuyển thuộc loại hình nào. Nhưng nhìn chung có những công việc giống nhau cho một sinh viên kế toán thực tập như hỗ trợ các công việc liên quan đến chuyên môn liên quan tới phòng Tài Chính Kế Toán…

mo-ta-cong-viec-thuc-tap-ke-toan

Dưới đây thuctapketoan.com xin nêu 3 bản mô tả công việc thực tập kế toán điển hình tại 3 công ty khác nhau để bạn tham khảo giúp hình dung công việc sắp tới dễ dàng hơn.

1. Công ty cổ phần Hoàng My

Tiếp xúc các công việc căn bản của kế toán

Cách lập tờ khai thuế

Quy trình tập hợp, kiểm tra chứng từ, kiểm tra sổ sách

Kiểm tra kho, kiểm tra quỹ

Cách lập phiếu thu chi, lưu trữ chứng từ có khoa học

Viết hóa đơn giá trị gia tăng

Được hướng dẫn cách lên sổ, làm báo cáo tài chính và báo cáo thuế trong thực tế trên Excel và phần mềm kế toán Misa

2. Công ty TNHH Trí Đức

– Kiểm tra các chứng từ trước khi lập thủ tục thu chi theo qui định của Công Ty và Nhà nước ban hành.
– Photo tất cả các chứng từ liên quan của tất các nghiệp vụ kế toán.
– Đến ngân hàng lấy số phụ và chứng từ khi được yêu cầu bởi Giám Đốc Tài Chính
– In các phiếu thu, phiếu chi, chứng từ kế toán, chứng từ nghiệp vụ khác ….của các năm.
– Trợ giúp kế toán viên lập bảng phân bổ chi phí trả trước (dài hạn, ngắn hạn)
– Trợ giúp kế toán viên lập thẻ tài sản cố định, biên bản bàn giao tài sản cố định.
– Lập chứng từ ban đầu: phiếu thu, chi theo biểu mẫu để làm căn cứ cho thủ quỹ thu chi tiền theo đúng qui định và đảm bảo kịp thời chính xác.
– Định khoản các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày vào phần mềm kế toán và phân loại chứng từ theo nghiệp vụ kinh tế phát sinh – có sự giám sát và hướng dẫn của kế toán viên hoặc Giám đốc tài chính.
– Hỗ trợ Lập bảng kê thuế đầu vào cho các khoản VAT thông qua tiền mặt, chuyển kế toán thuế vào cuối mỗi tháng.
– In sổ sách kế toán của các năm.
– Các công việc khác được sự phân công của Giám Đốc tài chính.
– Không tiết lộ bất cứ thông tin nào về công ty.

3. Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường

Hỗ trợ các công việc liên quan đến chuyên môn trong phòng Tài chính kế toán
Hỗ trợ các công việc khác trong phòng TCKT
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Từ khóa liên quan: thực tập kế toán, mô tả công việc thực tập kế toán, công việc kế toán thực tập, thực tập kế toán làm những công việc gì.

Bạn đang xem bài viết: Công việc thực tập sinh kế toán

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *