Có anh/chị nào đã từng đăng ký là nhà thầu trên cổng đấu thầ…

Có anh/chị nào đã từng đăng ký là nhà thầu trên cổng đấu thầu điện thử quốc gia thì chỉ cho em đăng kí với ạ.
Em chân thành cảm ơn!

3 thoughts on “Có anh/chị nào đã từng đăng ký là nhà thầu trên cổng đấu thầ…”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *