Có ai như m không, nộp xong hết báo cáo rồi mới phát hiện cò…

Có ai như m không, nộp xong hết báo cáo rồi mới phát hiện còn chỉ tiêu chưa đưa vào phân bổ , giờ nộp bổ sung có bị phạt k ah ?

1 thought on “Có ai như m không, nộp xong hết báo cáo rồi mới phát hiện cò…”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *