bao-cao-thuc-tap-ke-toan-mau

Báo cáo thực tập kế toán đề tài kế toán thu chi, ngân sách xã phường

Báo cáo thực tập đề tài kế toán thu – chi ngân sách xã phường, báo cáo thực tập kế toán tiền lương, báo cáo thực tập kế toán tổng hợp, báo cáo thực tập cơ sở ngành kế toán.

bao-cao-thuc-tap-ke-toan-mau

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán đang chuẩn bị báo cáo thực tập nhưng không biết làm sao? Bạn đang tìm kiếm một tài liệu báo cáo thực tập chuẩn để phục vụ cho kỳ báo cáo sắp tới. Đừng lo lắng, tham khảo bài viết sau để hiểu thêm về bố cục, cách trình bày và định dạng văn bản một cách đúng đắn nhất.

LỜI MỞ ĐẦU

Thực tập là một khâu hết sức quan trọng trong quá trình học tập, giúp sinh viên rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế. Đặc biệt, đối với chuyên ngành kế toán càng cần thiết có thời gian thực tập để sinh viên có cái nhìn bao quát, toàn diện về công tác kế toán thực tế. Trong suốt quá trình học tập, rèn luyện tại khoa kế toán-kiểm toán trường Đại Học thương mại đã giúp tôi có những kiến thức cũng như kỹ năng để hoàn thành thời gian thực tập một cách tốt nhất.
Như chúng ta đã biết xã, phường là một cấp chính quyền cơ sở trong hệ thống hành chính Nhà nước bốn cấp ở nước ta. Cấp cơ sở này có vị trí đặc biệt quan trọng đó chính là cấp trực tiếp triển khai mọi chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với người dân, là nơi trực tiếp giải quyết toàn bộ quan hệ và lợi ích giữa Nhà nước với người dân.
Ủy ban nhân dân cấp phường hoạt động bằng nguồn kinh phí của Nhà nước cấp, hoặc một số các nguồn kinh phí khác như thu sự nghiệp, phí, lệ phí, thu từ kết quả hoạt động kinh doanh hay nhận viện trợ biếu tặng theo nguyên tắc không bồi hoàn trực tiếp để thực hiện nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho.
Quá trình chuyển sang nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta đòi hỏi Nhà nước phải sử dụng một cách có hiệu quả các công cụ, chính sách tài chính, tiền tệ, đặc biệt là chính sách thu, chi NSNN. Điều này góp phần khắc phục những khuyết tật của cơ chế thị trường thông qua việc sử dụng bàn tay hữu hình, chủ yếu là chính sách tài chính nhằm điều tiết nền kinh tế có hiệu quả. Mặt khác, thông qua việc sử dụng công cụ này mới có thể quản lý thống nhất nền tài chính quốc gia, động viên toàn bộ nguồn lực để phát triển KT-XH, đáp ứng yêu cầu của cuộc đổi mới đất nước.
Kế toán với chức năng thu thập, ghi nhận, xử lý và cung cấp thông tin mọi hoạt động kinh tế phát sinh trong quá trình chấp hành chính sách, chế độ kế toán ngân sách xã tại đơn vị được Nhà nước sử dụng như là một công cụ sắc bén trong việc quản lý, góp phần đắc lực vào việc sử dụng ngân sách một cách tiết kiệm và hiệu quả cao.
Tuy nhiên, thực trạng hiện nay công tác quản lý thu, chi ngân sách của xã vẫn còn nhiều khiếm khuyết, hạn chế. Thu ngân sách vẫn chưa bao quát các nguồn thu trên địa bàn, vẫn còn tình trạng thất thu, nguồn thu ngân sách còn hạn chế… Hiệu quả các khoản chi ngân sách còn thấp, chi đầu tư còn dàn trải, thiếu tập trung dẫn đến hiệu quả đầu tư còn thấp, gây lãng phí; chi thường xuyên còn vượt dự toán.
Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhằm động viên đầy đủ và hợp lý các nguồn thu vào NSNN, tạo nguồn động lực tài chính mạnh mẽ, quản lý chi ngân sách có hiệu quả, chính là yếu tố có quyết định để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của xã .
Thông qua các kênh thông tin đại chúng về tình hình kế toán ngân sách xã, phường ở nước ta còn nhiều những khó khăn, hạn chế. Nhận thức rõ tầm quan trọng của kế toán và xuất phát từ mặt lý luận thực tiễn của kế toán, trong quá trình thực tập tại Ủy ban nhân dân phường Quang Trung, tôi đã nghiên cứu và lựa chọn mảng kế toán thu – chi ngân sách xã, phường với đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán thu – chi ngân sách phường tại phường Quang Trung – Thành phố Hà Giang” làm báo cáo thực tập của mình.

Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung của luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Lý luận chung về kế toán thu – chi ngân sách phường.
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán thu – chi ngân sách phường tại phường Quang Trung.
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán thu – chi ngân sách phường tại phường Quang Trung.

Để tải bài báo cáo này về máy, bạn nhấp vào nút download ngay bên dưới bài viết này nhé.

Bạn đang xem bài viết: Báo cáo thực tập kế toán đề tài kế toán thu chi, ngân sách xã phường

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *